Materiały stomatologiczne
materiały stomatologiczne materiały stomatologiczne

O Firmie

FUTURDENT 2016 wykłady

Szkolenia 22 i 23 .04.16

Futurdent  Warszawa

1. Adhezja i kompozyty w stomatologii estetycznej, protetyce i rekonstrukcjach uzębienia, Renamel Mikrofilny, Nano, Mikrohybrydowy, Opakery kryjace przebarwienia - kurs med. nr IV

4 pkt. edukacyjne

lek.stom. Krzysztof Polanowski

Część teoretyczna: 22.04.16 g. 9:30 - 13:00

 • Praktyczne zastosowanie systemów adhezyjnych w różnych sytuacjach klinicznych
  • wady i zalety systemów adhezyjnych
  • prawidłowe ich zastosowanie, modyfikacje własne w zależności od użytego tworzywa rekonstrukcyjnego
  • techniki łączone
 • Rodzaje kompozytów stomatologicznych i ich zastosowanie praktyczne
  • kompozyty Mikrohybrydowe, Nano, Mikrofilne, Pex
  • rola kompozytów typu flow
  • opakery kryjace, modyfikatory koloru i podbarwiacze - przeznaczenie i zastosowanie
 • Jak pozbyć się efektu białych linii, szarego odcienia licówki
 • Jak ukryć głębokie przebarwienia, zachowując cienką warstwę kompozytu
 • Techniki niwelujące lepkość kompozytu
 • Wykańczanie i polerowanie kompozytów gwarancją długotrwałego efektu estetycznego i klinicznego
 • Bezpośrednie i pośrednie techniki protetyczne
 • Rekonstrukcje trzonowców
  • techniki uproszczone oraz oparte na biomimetyce
  • wypełnienia ubytków klasy III, IV oraz II - porady praktyczne

Koszt udziału w wykładzie : 250 zł

 

Część praktyczna: 22.04.16 g: 13:30 - 17:00

4 pkt. edukacyjne

 

Szkolenie wg. programu " The Center for Esthetic Excellence" Chicago - warsztat prakt. nr I

 • Wykonanie licówki z zastosowaniem tradycyjnej metody warstwowej i róznych typów kompozytów: Mikrohybrydowy, Nano, Mikrofilny
 • Wykonanie licówki techniką warstwową z użyciem podbarwiaczy i opakerów
 • Techniki polerowania i wykańczania kompozytów
 • Zasady nadawania anatomii morfologicznej licówki
 • Wykonanie rekonstrukcji złamanego zęba (kl. IV)  z wykonaniem indeksu

Ćwiczenia na modelach i fantomach

Koszt udziału w warsztacie praktycznym: 450 zł

Warunkiem udziału w częśći praktycznej jest udział w cz. teoretycznej wykładu

 

2. Protetyka praktyczna. Protezy całkowite, szkieletowe, elastyczne- kurs med. nr  XII

2 pkt edukacyjne

Sobota 23.04.16  g. 9:15 - 11:30

lek.stom. Krzysztof Polanowski

 • Diagnoza kliniczna jako podstawa klasyfikacji pacjenta i wyboru uzupełnienia protetycznego i pracy laboratoryjnej
 • Kliniczne przygotowanie jamy ustnej gwarancją sukcesu leczenia protetycznego - techniki, metody
 • Praktyczne zastosowanie protezy szkieletowej, metalowej osiadającej, akrylowej, acetalowej, hybrydowej, protezy z zamkami precyzyjnymi . Uzupełnienia zdejmowane specjalne typu Snap On
 • Podścielenia protez oraz reperacje wykonywane w gabinecie stomatologicznym metodą pośrednią i bezpośrednią materiałami twardymi i miękkimi
 • Technologia podścieleń wykorzystywana w celu:
  • eliminacji wizyt korekcyjnych
  • przygotowaniu jamy ustnej do protetyki
  • leczenia periodontologicznego
  • zwiększenia wygody i retencji protez
  • przywrócenia odpowiednich warunków okluzyjnych
 • okluzja anatomiczna vs nieanatomiczna protez całkowitych

Koszt udziału : 200 zł

Zgłoszenia  : Zarzad Targów Warszawskich: 22 849 60 06

 


KRAKDENT 2016

WYKŁADY  Sala  Budapeszt A

Brak miejsc na wykłady

 

Wykład nr  1.

Rekonstrukcje wysokoestetyczne, zastosowanie kompozytów oraz technik adhezyjnych w leczeniu interdyscyplinarnym

lek.stom. Krzysztof Polanowski

Sobota 12.03.2016 , godz.10 - 11:45

 • Adhezja oraz systemy wiążące, porównanie, różnice, zastosowanie
 • Czy kompozyty są takie same? Gdzie tkwi różnica?
 • Licowanie kompozytem, pokrywanie przebarwień, reperacja ceramiki i metalu
 • Rekonstrukcje protetyczne z zastosowaniem kompozytów
 • Techniki rekonstrukcji protetycznych z uzyciem kompozytów: bezpośrednie, pośrednie
 • Uniwersalne opaquery, podbarwiacze oraz akcesoria ułatwiające pracę z materiałami kompozytowymi
 • Przebudowa zgryzu - podstawą rozwiązania wielu problemów
 • Techniki polerowania wypłnień: róznice i techniki wykonania

Zgłoszenia :APOLdent, tel: 22 747 0918 , e-mail: sklep@apoldent.pl

Koszt wykładu nr 1 : 150 zł ( w cenie zawarty jest koszt wstępu na targi Krakdent)

Nr konta: 86 1750 0012 0000 0000 1306 4164

z dopiskiem: wykład nr 1 Krakdent 2016 + imię i nazwisko uczestnika

 

Wykład nr 2

Protezy zdejmowane, sztuka i leczenie w ujęciu praktycznym

wykład dla lekarzy i techników dentystycznych

lek. stom. Krzysztof Polanowski

Sobota 12.03.2016, godz. 12 - 13:45 

 • Protezy szkieletowe - projektowanie kliniczne podstawą sukcesu
 • Rodzaje protez szkieletowych, wskazania, wady, zalety
 • Protezy częściowe hybrydowe
 • Protezy termoplastyczne- wykonywanie, rozwiązywanie problemów , różnice

a) protezy elastyczne

b) protezy nylonowe

c) protezy polyamidowe

d) protezy acetalowe

e) korony i mosty oparte na technologii termoplastycznej

 • Protezy całkowite - zaginiona sztuka ?

- postępowanie kliniczne warunkiem sukcesu wykonania protezy

- techniki wyciskowe

- zastosowanie materiałów miękkich w protezach zdejmowanych

- zarys okluzji protez zdejmowanych

Zgłoszenia: APOLdent, tel: 22 747 0918 , e- mail: sklep@apoldent.pl

Koszt wykładu nr 2. - 150 zł ( w cenie zawarty jest koszt wstepu na targi Krakdent)

Nr konta : 86 1750 0012 0000 0000 1306 4164

z dopiskiem : Wykład nr 2 Krakdent 2016 + imię i nazwisko uczestnika

 

 


Szkolenie praktyczne

6 Listopada 2015 Dentamed Wrocław-  Brak już miejsc!

(szkolenie odbywa się na terenie wystawy Dentamed)

7 Listopada -  dodatkowy termin szkolenia  - Brak miejsc

1. Kwintesencja użycia kompozytów i systemów adhezyjnych w stomatologii estetycznej, protetyce i rekonstrukcjach uzębienia, Renamel Mikrofilny, Nano, Mikrohybrydowy, Opakery kryjące przebarwienia

 

 

Prowadzący: lek. stom. Krzysztof Polanowski
Część teoretyczna ( godz. 10-12:00), liczba miejsc 14

 


• Praktyczne zastosowanie systemów adhezyjnych w różnych sytuacjach klinicznych
- wady i zalety systemów adhezyjnych
- prawidłowe ich zastosowanie
  modyfikacje własne w zależności od użytego tworzywa rekonstrukcyjnego
• Rodzaje kompozytów stomatologicznych i ich zastosowanie praktyczne.
- kompozyty Mikrohybrydowe, Nano oraz Mikrofilne, kompozyty PEX
- rola kompozytów typu „flow”
- opakery kryjące, modyfikatory koloru i podbarwiacze – przeznaczenie i zastosowanie
• Jak pozbyć się efektu białych linii, szarego odcienia licówki
• Jak ukryć głębokie przebarwienia, zachowując cienką warstwę kompozytu
• Techniki niwelujące lepkość kompozytu
• Wykańczanie i polerowanie kompozytów gwarancją długotrwałego efektu estetycznego i   klinicznego
• Rekonstrukcje trzonowców:
- techniki uproszczone oraz oparte na biomimetyce

 

Część praktyczna – ćwiczenia na fantomach ( godz. 12:30- 15:30)
liczba miejsc 14

Szkolenie wg. programu " The Center for Esthetic Excellence" Chicago

 

• Wykonanie licówki z koloru A4 na A1 z zastosowaniem techniki warstwowej, opakerów i  podbarwiaczy
• Użycie kompozytów Mikrohybrydowych, Nano, Mikrofilnych
• Zastosowanie Opakeru Pink
• Zastosowanie opakerów standardowych
• Użycie podbarwiaczy
• Prawidłowe polerowanie kompozytów do efektu " glazury"


Koszt uczestnictwa w części teoretycznej i praktycznej: 250 zł

Zgłoszenia: APOLdent: 22 747 0918, e-mail: sklep@apoldent.pl


Nr konta: 86 1750 0012 0000 0000 1306 4164
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika szkolenia + Dentamed 2015


 

Wykłady i szkolenia
APOLdent
podczas targów DENTEXPO  Warszawa
w dniu 17 i 18 Kwietnia 2015

 

Seminarium Adhezja i kompozyty / APOLdent

Piątek 17 kwietnia 2015

lekarz dentysta Krzysztof PolanowskiRekonstrukcje zachowawcze i protetyczne z zastosowaniem zaawansowanych technik adhezyjnych.
Praktyczne wykonywanie wysokoestetycznych licówek, koron, mostów techniką bezpośrednią i pośrednią.
wykład 180 min

3 pkt. edukacyjne


lek. stom. Krzysztof Polanowski

- adhezja - dobór systemów wg wskazań klinicznych, zastosowanie, różnice
  technologiczne, wady i zalety
- prawidłowe użycie systemów adhezyjnych w zależności od sytuacji
   klinicznej
- czynniki wpływające na siłę i długoczasowość adhezji. Rola boosterów i
   silanu
- technika cementowania adhezyjnego w przypadku zastosowania wielu typów
  uzupełnień protetycznych
- reperacja kompozytów i porcelany
- zastosowanie włókien szklanych oraz taśm polietylenowych w
  rozwiązaniach zachowawczych i protetycznych
- materiały kompozytowe i ich charakteryzacja.
- instrumentarium pomocnicze ułatwiające pracę z kompozytami

Koszt uczestnictwa w wykładzie: 200 zł


Szkolenie wg. programu "The Center for
Esthetic Excellence" Chicago

3 pkt. edukacyjne

Lek. stom. Krzysztof Polanowski

Część praktyczna- ćwiczenia na fantomach 12:15 - 15: 15 ( 12 osób grupa) -  Brak miejsc

- technika licowania powierzchni ciemnych, przebarwionych: fantom
   A4 na A1 - wykonanie licówki
- użycie kompozytów Mikrohybrydowych, NANO i Mikrofilnych,
   kiedy i dlaczego, sposoby nakładania
- zastosowanie Opakeru Pink
- technika użycia opakerów kryjących i podbarwiaczy koloru
- technika wykańczania i polerowania dająca efekt glazury ceramicznej
- prawidłowe użycie światła lampy oraz akcesoriów pomocniczych ułatwiających
   modelowanie
- sposoby użycia minimalnej ilości materiału celem zachowania naturalnego
   wyglądu licówki

Koszt uczestnictwa:  szkolenie:250 zł

Grupa II , ćw. praktyczne : 15:30- 18:30 - Brak miejsc

Dodatkowy termin na warsztat praktyczny : 9 Maja 2015, Hotel Fort Piontek, Warszawa , godz: 10:15- 14:00

Zgłoszenia: APOLdent , tel: 22 747 0918 lub mail: sklep@apoldent.pl

Warunkiem udziału w części praktycznej jest udział w cz. teoretycznej


 

Seminarium protetyczne APOLdent

dedykowane dla lekarzy i techników dentystycznych


sobota 18 Kwietnia 2015

Protezy zdejmowane - sztuka i leczenie w ujęciu praktycznym

/ 120 min, godz: 9:00- 13:00

4 pkt. edukacyjne


lek. stom. Krzysztof Polanowski


- protezy szkieletowe- projektowanie kliniczne podstawą sukcesu
- rodzaje protez szkieletowych: wskazania , wady i zalety
- protezy częściowe hybrydowe
- protezy termoplastyczne- wykonywanie , rozwiązywanie problemów , różnice
      • protezy nylonowe
      • protezy polyamidowe
      • protezy acetalowe
- zastosowanie materiałów termoplastycznych w leczeniu implantologicznym, modyfikacji okluzji
- korony i mosty oparte na technologii termoplastycznej
- protezy całkowite oparte na implantach i miniimplantach
 

"True-to-life" - Estetyka protez zdejmowanych, jak ją osiągnąć ?        / 120 min


CDT Roy Davies , Anglia


Program zawiera: wykład + pokaz

- techniki ustawiania zębów warunkiem prawidłowej okluzji
- podstawy ustalenia zwarcia
- okluzja protez zdejmowanych
- typy zębów wpływające na okluzję
- wpływ ustawienia zębów na biodynamikę protez
- procedura laboratoryjna d/t wykorzystania akryli przetwarzanych konwencjonalnie i akryli do techniki wlewowej

Koszt uczestnictwa w obu wykładach : 230/ osoba

Pokaz : (grupa 6 osób) 120 min , godz: 13:15:00- Brak miejsc
- techniki ustawiania zębów warunkiem prawidłowej okluzji
- podstawy ustalenia zwarcia
- typy zębów wpływające na okluzję
Dlaczego wykonywanie estetycznych, indywidualnie charakteryzowanych protez jest ważne.
Powody dlaczego Roy stosuje selektywnie różne typy zębów i jak technicznie wykorzystuje je, aby osiągnąć sukces

Pokaz, grupa II : 15:30 17:30 - Brak Miejsc 

Zgłoszenia: Zarząd Targów Warszawskich: tel: 22 849 60 06

 

 

DENTAMED WROCŁAW 2014

Temat 1. Kwintesencja użycia kompozytów w stomatologii estetycznej, protetyce i rekonstrukcjach uzębienia, Renamel Mikrofilny, Nano, Mikrohybrydowy, Opakery kryjące przebarwienia

lek. stom. Krzysztof Polanowski

I Część teoretyczna, wykład ( godz. 10:10-12:10)
• Rodzaje kompozytów stomatologicznych i ich zastosowanie praktyczne. Kompozyty Hybrydowe, Mikrohybrydowe, Nano oraz Mikrofilne, kompozyty PEX
• rola kompozytów typu „flow”
• opakery kryjące, modyfikatory koloru i podbarwiacze – przeznaczenie i zastosowanie
• jak pozbyć się efektu białych linii, szarego odcienia licówki
• jak ukryć głębokie przebarwienia, zachowując cienką warstwę kompozytu
• techniki niwelujące lepkość kompozytu
• wykańczanie i polerowanie kompozytów gwarancją długotrwałego efektu estetycznego i klinicznego


II Część praktyczna, ćwiczenia na fantomach ( godz. 12:30 -14:40)

Każdy uczestnik szkolenia praktycznego otrzyma pakiet materiałów stom.

o wartości 100 zł - Gratis!

Szkolenie wg. programu "The center for esthetic excellence" Chicago

• Technika licowania powierzchni ciemnych, przebarwionych :fantom A4 do A1- wykonanie licówki
• użycie kompozytów Mikrohybrydowych, Nano, Mikrofilnych- kiedy i dlaczego?
• zastosowanie Opakeru Pink
• technika użycia opakerów i podbarwiaczy
• technika wykańczania i polerowania
• prawidłowe użycie światła lampy oraz akcesoriów pomocniczych

Warunkiem udziału w części praktycznej jest udział w części teoretycznej szkolenia

Brak wolnych miejsc !


Część pierwsza- wykład: 80 zł
Część druga-ćwiczenia na fantomach - 120 zł

Zgłoszenia : APOLdent , tel: 22 747 0918, E-mail: sklep@apoldent.pl
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

Temat 2. Od szkieletu do nylonu- wykład ( godz. 15:00- 17:00)
lek.stom. Krzysztof Polanowski

• protezy szkieletowe vs inne rozwiązania protetyczne
- projektowanie kliniczne
- podstawowe zasady wykonywania protez szkieletowych
• protezy złożone hybrydowe
• zastosowanie technik poprawiających estetykę protez
• materiały miękkie w protetyce częściowej i całkowitej
• protezy całkowite i ich znaczenie w implantoprotetyce

Wykład protetyczny : 80 zł
Zgłoszenia : APOLdent , tel: 22 747 0918, E-mail: sklep@apoldent.pl, www.apoldent.pl

 
 

 

 

 

Materiały termoplastyczne- najnowsze rozwiązania w stomatologii i protetyce

CDT Perla Ben Simon- Izrael

lek.stom. Krzysztof Polanowski

 

Data:  6 Czerwca 2014, Dentexpo Warszawa

- najnowsze tworzywa elastyczne, ich charakterystyka i wykorzystanie w implantologii i protezach całkowitych

- odpowiednie procedury laboratoryjne gwarantujące sukces kliniczny

- alternatywne wykorzystanie tworzyw termoplastycznych: korony, mosty

- wskazania i zalecenia kliniczne

 Wykład dla lekarzy protetyków i techników dentystycznych

 

 Rekonstrukcje zachowawcze i protetyczne z zastosowaniem zaawansowanych technik adhezyjnych. Praktyczne wykonywanie wysokoestetycznych licówek, koron, mostów techniką bezpośrednią i pośrednią

lek. stom. Krzysztof Polanowski

 

Data: 7 Czerwca 2014, Dentexpo Warszawa

 

Część teoretyczna: 9 -11:45

- adhezja- dobór systemów, zastosowanie, różnice technologiczne i prawidłowe użycie systemów adhezyjnych w zależności od sytuacji klinicznej

- czynniki wpływające na siłę adhezji, rola boosterów i silanu

- technika cementowania adhezyjnego

- reperacja kompozytów i porcelany

- zastosowanie włókien szklanych oraz taśm InFibra polyetylenowych w rozwiązaniach zachowawczych i protetycznych

- materiały kompozytowe i ich charakteryzacja

 

 

Szkolenie wg. programu "THE CENTER FOR ESTHETIC EXCELLENCE" Chicago

Część praktyczna- ćwiczenia na fantomach : 12:15 - 15:15

- technika licowania powierzchni ciemnych, przebarwionych: fantom A4 na A1- wykonanie licówki

- użycie kompozytów Mikrochybrydowych, NANO, Mikrofilnych, kiedy i dlaczego

- zastosowanie Opakeru Pink

- technika użycia opakerów i podbarwiaczy

- technika wykańczania i polerowania

- prawidłowe użycie światła lampy oraz akcesoriów pomocniczych

 

 

 

Dr Buddy Mopper w Polsce !

 Zapraszamy na bezpłatny praktyczny kurs video prowadzony przez dr. Buddy Moppera jednego z założycieli AACD i jednego z pionierów Stomatologii Estetycznej.


Dr Mopper jest jednym z pierwszych autorytetów wykorzystujących zastosowanie technik adhezyjnych w zaawansowanych rozwiązaniach estetycznych z użyciem kompozytów. Dr Buddy Mopper wprowadził rozwiązania estetyczne znacznie wcześniej niż to miało miejsce w Europie.

A najważniejsze dla praktyków - Dr Buddy Mopper wciąż czynnie prowadzi własną praktykę dentystyczną !


Poniżej link do strony producenta, gdzie po zalogowaniu się można obejrzeć video- kurs
praktyczny


– Technika zamknięcia diastemy, estetyka i funkcjonalność


www.cosmedent.com/free-webinar


 

 

 

 Wykłady Jesień

Temat 2: Protezy zdejmowane częściowe- najczęściej wykonywana praca protetyczna / wykład 2 godziny

wykładowca: lek.stom. Krzysztof Polanowski

- protezy częściowe, szkieletowe, elastyczne, akrylowe, hybrydowe, bezklamrowe - różnice , wskazania, p/wskazania wady i zalety
- podstawowe zasady przygotowania uzębienia do wykonywania protez szkieletowych
- różnice pomiędzy protezami elastycznymi , protezy elastyczne fakty i mity
- protezy zdejmowane praktyczne triki, dt korekty
- postępowanie ułatwiające adaptację protez przez pacjenta
- nowe trendy w technologii protez elastycznych
- procedury techniczne i ich wpływ na efekt kliniczny


Miejsce : Warszawa, Hotel Fort Piontek
Termin wykładu: 5 Października 2013 , godz. 13-15:00


Cena : 180 zł / 1 osoba, Zgłoszenia i płatności do 27.09.2013
Zgłoszenia APOLdent: 22 747 0918

Temat 3 : Protetyka Praktyczna. Protezy całkowite
Wykładowca: lek. stom. Krzysztof Polanowski

- badanie i diagnoza jako podstawa sukcesu klinicznego
- ocena przypadku, wersja ekonomiczna oraz protezy o wysokiej jakości
- wyciski, kiedy i jakie? Silikony, gipsy, alginaty, masy ZnOE, łyżki wyciskowe
- problemy z adaptacją- przyczyny oraz sposoby ich eliminacji
- protezy całkowite wsparte na implantach ,
- zastosowanie lokatorów ( mini implantów)
- zastosowanie materiałów miękkich: Novus, Impact, silikony, podścielenia długotrwałe
- projekt laboratoryjny i jego znaczenie dla sukcesu klinicznego


Miejsce : Warszawa, Hotel Fort Piontek
Termin wykładu: 9 Listopada 2013 , godz. 13-15:00


Cena : 180 zł / 1 osoba. Zgłoszenia i płatności do 31.10.2013
Zgłoszenia APOLdent: 22 747 0918


Dane do przelewu: APOLdent
NR RACHUNKU: 86 1750 0012 0000 0000 1306 4164
W tytule wpłaty prosimy o umieszczenie dopisku „KURS Temat nr ….. + *imię i nazwisko*”
 

 

 

Sympozjum Protetyczne -Dentexpo Warszawa 2013

Wykładowca i trener Mr. Kris Schermerhorn, CDT posiada dyplom z techniki dentystycznej z J. Sergeant Reynolds College a obecnie jest właścicielem prywatnego laboratorium dentystycznego w Wirginii. Od wielu lat jest międzynarodowym wykładowcą , swoje wykłady prowadził m.in. w Japonii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych

Kris Schermerhorn rozpoczął pracę z zastosowaniem materiałów termoplastycznych i acetalowych w roku 1996. Jest wynalazcą i konstruktorem pistoletu HOT SHOT ELITE, jest współtwórcą materiałów termoplastycznych firmy Myerson: DuraFlexu, DurAcetalu i VisiClearu a także współtwórcą wtryskarki cyfrowej Flex Fress.


Kris Schermerhorn został uhonorowany tytułem „ WYNALAZCA ROKU 2007” przez NADL (National Association of Dental Laboratories)


Wykładowca : Kris Schermerhorn CDT, Myerson


1. Protezy elastyczne, termoplastyczne, zastosowanie kliniczne i laboratoryjne


Wykłady dla techników dentystycznych, lekarzy stomatologów protetyków

Termin wykładów : 19.04.2013 Dentexpo  Warszawa, sala C, godz 9:00 - 13:30 

Punkty edukacyjne


• najlepsze materiały termoplastyczne i ich wykorzystanie
- rodzaje materiałów
- wpływ tworzywa na sukces kliniczny
- materiały termoplastyczne- różnice, wady, zalety
• uzupełnienia protetyczne wykonywane z materiałów termoplastycznych
- protezy, szyny nagryzowe, mosty, wkłady k/k, nakładki Snap on Denture
• wykorzystanie materiałów termoplastycznych w implantoprotetyce
• sprzęt, technologia i wpływ na efekt końcowy pracy protetycznej


2. Od szkieletu do nylonu

Wykładowca: lek. stom. Krzysztof Polanowski

• protezy szkieletowe vs inne rozwiązania protetyczne
- projektowanie kliniczne
- podstawowe zasady wykonywania protez szkieletowych
• protezy złożone hybrydowe
• zastosowanie technik poprawiających estetykę protez
• materiały miękkie w protetyce częściowej i całkowitej
• protezy całkowite i ich znaczenie w implantoprotetyce


Zgłoszenia: P.Grażyna Pietrzyk, tel: 22 849 60 06 w.121 , E-mail: pietrzyk@ztw.pl

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

 

 

1. Kwintesencja użycia kompozytów w stomatologii estetycznej, protetyce i rekonstrukcjach uzębienia;Renamel Mikrofilny, Nano, Mikrohybrydowy, opakery kryjące przebarwienia

 

Prowadzący: lek.stom Krzysztof Polanowski

Termin: 20.04.2013  Dentexpo 2013 , Warszawa,

Punkty edukacyjne

Część teoretyczna ( 2,5 godz.): 9:00 - 11:30

1. Rodzaje kompozytów stomatologicznych i ich zastosowanie praktyczne, kompozyty hybrydowe, mikrohybrydowe, nano oraz mikrofilne, kompozyty PEX

2. Rola kompozytów typu " flow"

3. Opakery kryjące, modyfikatory koloru i podbarwiacze - przeznaczenie i zastosowanie

4. Jak pozbyć się efektu białych linii, szarego odcienia licówki ?

5. Jak ukryć głebokie przebarwienia, zachowując cienką warstwę kompozytu ?

6. Techniki niwelujące lepkość kompozytu

7. Wykańczanie i polerowanie kompozytów gwarancją długotrwałego efektu estetycznego i klinicznego

8. Bezpośrednie i pośrednie techniki protetyczne z wykorzystaniem kompozytów. Wykonywanie koron i mostów, uzupełnień typu inlay w warunkach gabinetu stom.

Część praktyczna ( ćwiczenia na fantomach.):12:00- 15:00

1. Wykonanie licówki z koloru A4 na A2/A1 z zastosowaniem techniki warstwowej, opakerów Creative Color i podbarwiaczy

2. Prawidłowe polerowanie kompozytów

 

Zgłoszenia: P.Grażyna Pietrzyk , tel: 22 849 60 06 w. 121 , E-mail: pietrzyk@ztw.pl

APOLdent

 

 

Pacjent CariFree - Sklep On-line

Hot Shot Elite

protezy stomatologiczne

Kontakt

APOLdent
ul. Myśliborska 18
03-185 Warszawa
tel/fax: 022 747 09 18
e-mail: sklep@apoldent.pl

Mercuryweb pozycjonowanie stron www

Materiały stomatologiczne | opracowanie graficzne i realizacja: Jacek Janowski

Materiały stomatologiczne

facebook